Chi tiết sản phẩm

SCB-OP

Open Type of Pillow Block/Case Unit

Part Number:

SCB8UU-OP  -  SCB10UU-OP  -  SCB12UU-OP  -  SCB16UU-OP  -  SCB20UU-OP  -  SCB24UU-OP  -  SCB32UU-OP

Model No:

SCB8UUOP - SCB10UUOP -  SCB12UUOP - SCB16UUOP - SCB20UUOP - SCB24UUOP - SCB32UUOP

 

Please let me know if you have any further requests.  Thank you, and have a good day!

-------

Kindest Regards,

Ms.Tran Thi Mai Thuong

[Sale Representative]

[Cellphone]:+84. 0906833626                              

[Email]:   sale@hisaka.vn

Sản phẩm cùng loại

+84 0938 657 775

Liên hệ vói chúng tôi. Chúng tôi cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu thế giới với các thương hiệu HISAKA, THK, THOMPSON...