Chi tiết sản phẩm

FBW50110XR Rail

Rails for FBW50110XR Sliders

Part Number:

FBW50110XR-300L RAIL  -  FBW50110XR-350L RAIL  -  FBW50110XR-400L RAIL  -  FBW50110XR-450L RAIL  -  FBW50110XR-500L RAIL  -  FBW50110XR-600L RAIL  -  FBW50110XR-700L RAIL  -  FBW50110XR-800L RAIL  -  FBW50110XR-900L RAIL  -  FBW50110XR-1000L RAIL  -  FBW50110XR-1200L RAIL  -  FBW50110XR-1500L RAIL  -  FBW50110XR-1800L RAIL

Model No:

FBW50110XRRAIL

Please let me know if you have any further requests.  Thank you, and have a good day!

-------

Kindest Regards,

Ms.Tran Thi Mai Thuong

[Sale Representative]

[Cellphone] :+84. 0906833626                              

[Email] :   sale@hisaka.vn

+84 0938 657 775

Liên hệ vói chúng tôi. Chúng tôi cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu thế giới với các thương hiệu HISAKA, THK, THOMPSON...