Chi tiết sản phẩm

VLAST

Slider Type of light-weight and cost effective actuator

 Part Number:

VLAST45-06-0050-0-0N  -  VLAST45-12-0050-0-0N -  VLAST60-06-0050-0-0N  -  VLAST60-12-0050-0-0N

Model No:

VLAST45 (30W)  -  VLAST60 (50W)  -  VLAST60 (100W)

 

Please let me know if you have any further requests.  Thank you, and have a good day!

-------

Kindest Regards,

Ms.Tran Thi Mai Thuong

[Sale Representative]

[Cellphone]:+84. 0906833626                              

[Email]:   sale@hisaka.vn

+84 0938 657 775

Liên hệ vói chúng tôi. Chúng tôi cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu thế giới với các thương hiệu HISAKA, THK, THOMPSON...